Selecteer een pagina

Wat

Wat kan HELDER concreet voor je betekenen?

 1. Richting geven
 2. Inrichting bepalen
 3. In actie komen en blijven

Richting geven

 • Het opstellen van een nieuwe visie, koers- of ondernemingsplan.
 • Het onderzoeken van behoeften en wensen bij klanten, stakeholders en medewerkers.
 • Het ontwerpen van een ontwikkel- of transitieplan in samenspraak met management en medewerkers.
 • Het faciliteren en modereren van visie- & strategiedagen.

Lees meer

“Niet het gekwaak, maar het vliegen van de wilde eend, doet een kudde eenden vliegen en volgen.” (Chinees gezegde)

Richting geven gaat in eerste instantie over inspiratie. Een nieuw plan begint met een inspirerende droom of ambitie. Maar hoe dan verder? Ik ontwerp een routeplan om je te helpen jouw droom of ambitie verder invulling te geven, zowel op inhoud als op proces. Daarbij ga ik uit van de kracht, kwaliteit en expertise in het team en organisatie. Eventueel gaan we samen onderzoeken hoe de markt zich ontwikkelt en wat klanten nou echt beweegt. Belangrijk vind ik dat alle belanghouders worden betrokken, omdat een succesvolle implementatie al begint bij de start.

 

Inrichting bepalen

 • Het opstellen van een inrichtingsplan voor organisatie en –onderdelen.
 • Het optimaliseren van primaire (klant)processen, besturings- en ondersteunende processen.
 • Het begeleiden van (project)teams bij innovatie.
 • Het in beeld brengen van effectief gedrag op individueel- team- en organisatieniveau m.b.v. Management Drives.
 • Het trainen en coachen van directie, management en teams.

Lees meer

 “Grootse dingen worden nooit door één persoon gedaan.” (Steve Jobs)

Inrichting bepalen gaat over het maximaal faciliteren van de organisatie, teams en medewerkers. Daarbij kijk ik naar de manier waarop processen zijn ingericht en de wijze waarop mensen binnen en buiten de organisatie met elkaar samenwerken. Ik help je de organisatie zo in te richten dat deze maximaal ondersteunend is aan de missie, visie en strategie. Denk aan zaken als: structuur, processen, sturings- en beheersingsmaatregelen, middelen en randvoorwaarden, aanpak en tempo, persoonlijk leiderschap, samenwerking en cultuur. Ik geef inzicht hoe deze zaken met elkaar samenhangen en help met het goed uitlijnen ervan, passend bij de gekozen strategie en mogelijkheden.

 

In actie komen en blijven

 • Het tijdelijk leiden van een transitieprogramma of verbetertraject in de rol programmamanager, projectleider of interimmanager.

 • Het meedenken als sparringspartner van directie, management, professionals of teams bij de uitvoering van een veranderprogramma, transitie- of verbetertraject.

Lees meer

 “Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden, maar met houding en daden.” (Harold S. Geneen)

In actie komen en blijven gaat over executie van dat wat je hebt voorgenomen, met volharding op het doel en flexibiliteit op de weg ernaar toe. Vaak kan de organisatie en kunnen teams op eigen kracht verder, maar soms is tijdelijk extra ondersteuning gewenst. In dat geval kan ik je helpen. Ik word regelmatig ingezet als interim manager, transitiemanager, programmamanager of projectleider. Of word gevraagd als sparringpartner, trainer of coach.