Selecteer een pagina

Hoe

Geen organisatie is hetzelfde. Daarom ontwerpt en begeleidt HELDER veranderprocessen met een aanpak op maat, ingevuld met effectieve instrumenten, aansprekende en actieve werkvormen. Daarbij staat het klantperspectief en organisatiedoel altijd voorop.

Complexe veranderingen zijn geen lineaire processen waarvan je uitkomst op voorhand kunt voorspellen en de weg van begin tot eind kunt uittekenen. Werkelijke veranderingen zijn leerprocessen, waarin je gaandeweg ontdekt wat er echt toe doet en wat nodig is.

 

Uitgangspunt van elke aanpak is HELDER’s 8-stappenmethode. Deze legt de verbinding tussen bedrijfskundige en veranderkundige processen en daagt mensen uit tot denken, ervaren, leren en actie. Een proces waarbij hoofd, hart en handen nodig zijn.

Afhankelijk van de opgave en het doel, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Een greep uit de toolbox van HELDER:

Strategieontwikkeling:

  • Business Model Canvas
  • INK/EFQM
  • Co-creatie & interactieve beleidsvorming

Procesverbetering- en innovatie:

  • Lean management
  • Lean start-up methode

Team- en leiderschapsontwikkeling:

  • Management Drives
  • U-theory

Faciliteren:

  • Visual Facilitating
  • Gaming